2009

Eddakonsert i Bildstenshallen

Vårens projekt var en Eddakonsert som framfördes i Bildstenshallen den 23 och 24 maj. Konserten var ett initiativ av alten Eva Sjöstrand som skrivit ”En gotländsk Edda” ivrigt påhejad av runologen, isländskan Thorgunn Snaedal. Eva och Thorgunn läste texter både ur den poetiska Eddan och den nya gotländska. Mats Hallberg hade tagit upp Volundrepertoaren och arrangerat nya körsatser av  tidigare instrumentala delar till ett par av sångerna som ingick i konserten. På måndag morgon fick vi se att vår Edda-afton omnämndes i GT:s ledare.

Håkan Ericsson skrev:

”Bråkig kultur – De slåss, de sticker ihjäl, de bränner inne. De går iland i danariket, våldtar, bränner och förstör ”sommarhärjar” som vore lidandet de spred semesternöje, tidsfördriv? Kulturen ska bråka, skrev jag förra veckan efter ABF:s och Länsteaterns kulturdebatt. När jag gick till Fornsalen och lyssnade på Allmänna sången och Eva Sjöstrands uppläsning ur sin gotländska Edda, trodde jag inte jag skulle uppleva en bråkig kultur. Men oj vilken skärpa och tänkvärd ilska det fanns i Eva Sjöstrands Edda-texter. Där fanns väldigt mycket som satte tankeverksamheten i full fart och nu ger upphov till denna ledare. Jag tycker Allmänna sångens ljuvliga körsång och Eva Sjöstrands Edda-texter är ett strålande exempel på den bråkiga tankeskapande kultur, som så många efterlyser.

Den ska också väcka tankar om hur vi beter oss mot varandra, män och kvinnor och mot oliktänkande och människor från andra länder. Kulturen måste bråka och lyfta fram nödvändigheten av tolerans och medkänsla”.

Redan den 30 januari gav kören en kortversion av Utlottningen i St Lars ruin för gräddan av Sveriges kördirigenter som förlagt sitt årliga Körforum till Visby. Eva Sjöstrand föreläste vid mötet om vår körs arbete med Volund, Utlottningen och andra projekt. På fredagkvällen promenerade körledarna runt i Visby och hamnade oförberedda på vår konsert i St Lars. Många var märkbart berörda och imponerade framför allt av att vi sjunger utan noter.

Den 27 september deltog kören under världsmusikdagarna arrangerade av ISCM, International Society of Contemporary Music, i Visby i en körkonsert i Domkyrkan tillsammans med fem andra körer. Vi framförde verket ”La Amistad” av Jorge Córdoba Valencia. Konserten var en avslutning på den festival som ägde rum i Visby 24-27 september, som administrerades av Visby Internationella Tonsättarcentrum. Under festivaldagarna ”Listen to the world” bjöds på ett storslaget program med nyskrivna verk från alla världsdelar, med flera av tonsättarna var närvarande. Många av körens medlemmar lyssnade också på Radiokören som sjöng direkt i P2 från en konsert på Wisby Strand. Radiokören leddes av Cecilia Rydinger-Alin som dirigerar vår släktkör Allmänna Sången i Uppsala.


Jorge Córdoba Valencia och vår körledare Mats Hallberg. Foto: Ulrika Mebus

Köråret avslutades med en mycket välbesökt adventskonsert i St Lars ruin den 28 november, följd av två kyrkokonserter med adventsprogram: i kyrkorna i Dalhem och Rone.