2003

2003 – Vårkonsert ”Sången till livet” , Gröndals kyrka

Väte kyrka 17 maj och Metodistkyrkan i Visby den 18 maj

Konserterna gjordes tillsammans med pianisten Jonas Lundahl, med flerårig verksamhet på Gotland men numera verksam som kantor i Gröndals kyrka i Stockholm. Tillsammans med Jonas gjorde vi ett varierat program byggt kring den amerikanske 1800-talspoeten Walt Whitmans diktsamling. ”Sången till livet”.

Eva Sjöstrands recitation av Whitmans texter varvades med ett synnerligen varierat musikprogram innehållande stycken av bland andra Carl Orff, Lars Gullin, Elisabeth Hermodsson, Evert Taube och Gabriel Fauré. Förutom av Mats Hallberg dirigerades kören i två stycken av Åsa Larsson och publiken bjöds förutom av körsång på några pianosolon av Jonas.

Det timslånga programmet kändes mycket väl sammanhållet och konserterna var mycket lyckade. Innan konserten i Väte kyrka sjöng kören tre sånger vid invigningen av Väte kulturreservat i Norrbys, Väte.

Helge Ands ruin den 30 juni

Den 30 juni gjorde kören en beställd konsert i Helge Ands ruin för ett 50-tal amerikanska kryssningsturister. Iförda medeltidskläder gjorde vi ett 20 minuter långt program med mest nordisk musik, bland annat ur repertoaren från vårkonserterna. Eva Sjöstrand var konferencier. Efter konserten samlades kören hemma hos Eva Sjöstrand, där avgående ordföranden Eva Flemming avtackades med ett smycke inför resan till Tanzania.

Gröndals kyrka den 18 oktober

Vårkonserternas program framfördes, med vissa förändringar, i Gröndals kyrka i oktober. Vid halv sjutiden på morgonen den 18 oktober samlades ett 20-tal korister på färjeterminalen i Visby för att åka iväg till Stockholm. Några ytterligare hade åkt på egen hand och vi var 25 ssångare som på eftermiddagen samlades i Gröndals kyrka för repetition och senare konsert.

Eftersom konserten utgjorde en del av en kulturvecka med jazztema hade programmet modifierats något, jämfört med vårkonserterna, till en tydligare jazzprägel. Till detta bidrog också att Jonas Lundahls ackompanjemang hade förstärkts med bas, trakterad av Mårten Korkman. Karin Ekling läste Whitman’s texter. Det var en bra konsert, som uppskattades mycket av publiken.

Upplevelsedag på Roma Kungsgård

Den 2 november var Allmänna sången en av fyra körer som medverkade på den Upplevelsedag som arrangerades på Roma Kungsgård. Med en besättning på ett 20-tal korister framfördes ett program baserat på repertoaren från konserten som två veckor tidigare gjordes i Stockholm.

Adventskonserter i Vall kyrka och i Helge Ands ruin

Årets adventskonserter gavs lördagen den 29 november i Vall kyrka och söndagen den 30 november i Helge Ands ruin. Repertoaren bestod mest av material som vi framfört tidigare, men ett par för oss nya stycken fanns i alla fall med, bl.a. Sibelius ”Giv mig ej glans”. Konserten i Vall bjöd, förutom kören, även på några blockflöjtstycken som framfördes av Dan Karlsson, som går på musiklinjen på Gotlands Folkhögskola och även ingått i körens tenorstämma under höstterminen. Efter konserten samlades kören för gemensam terminsavslutning med pizza på gårdsbageriet i Vall.

Terminen var dock inte riktigt slut i och med detta. Våra traditionella adventskonserter i Helge And hölls denna gång vid två tillfällen, 14.00 och 15.30, på söndagseftermiddagen. Båda dessa konserter och konserten i Vall kyrka var musikaliskt lyckade och mycket stämningsfulla. Körens 160:e verksamhetsår var därmed till ända.