Utlottningen

Utlottningen

Vad händer i människor som lottats ut, som gallras bort därför att det inte längre finns plats för dem?

utlottningen_symbol

Bild: Anne Nilsson

Utlottningen skrevs av Eva Sjöstrand till musik av Jan Ekedahl. Mats Hallberg arrangerade för kör och dirigerade vid föreställningarna. Kören sjöng och reciterade texter i talkörer likt en antik grekisk kör, regisserade av Örjan Herlitz vid tio succéföreställningar vid Länsteatern på Gotland hösten 2005. Sommaren därpå spelade Allmänna Sången Visby med musiker på Närsaker utomhusscen vid havet i När. Utlottningen gavs ut i noter 2007 av Wessmans musikförlag och som cd samma år av Sjelvar Records.


På Länsteatern. Foto: Stig Hammarstedt

På Länsteatern. Foto: Stig Hammarstedt

Folkmusikdramat bygger på en episod ur den uråldriga Gutasagan: när gutarna en gång blev för många, jorden kunde inte föda alla, man beslutade att lotta ut var tredje man. I dramat berättas en evig historia: hur människor sorterar ut, väljer bort, driver och drivs iväg, händelser som ständigt spelas upp på många håll.

”Sedan förökade sig folket, under en lång följd av år så mycket, att landet ej kunde föda dem alla. Då lottade de bort från landet var tredje man och alla fick rätt att ta med sig allt som de ägde utom sin jord. Sedan ville de ogärna bege sig bort utan for i stället till Torsburgen och bosatte sig där. Sedan ville Gutnaltinget ej tåla detta utan drev dem bort därifrån. Sedan for de till Fårö och slog sig ner där men där kunde de inte föda sig.

De begav sig därför till en ö vid Estland, som heter Dagö, och slog sig ned där och byggde en borg som det ännu finns spår av.”

 

Författarna till Utlottningen. Foto: Stig Hammarstedt
Samtliga tre upphovsmän medverkade i föreställningarna. Från vänster Mats Hallberg, Eva Sjöstrand och Jan Ekedahl. Foto: Stig Hammarstedt

Utlottningen - programblad

Örjan Herlitz genomförde sitt sista stora projekt som länsteaterchef.
Utöver kören Allmänna Sången och dirigenten Mats Hallberg medverkade musikerna:

  • Marie Axelsson, fiol och solosång
  • Jan Ekedahl, gitarr
  • Robert Nyström, dragspel

Länsteatern på Gotland och Statens Kulturråd stödde projektet liksom Gotlands kommun och Sällskapet DBW.

Låtlista

1. Allt är bundet i ringar
2. Må glädjen vara
3. Utlottningen
4. Vara utan
5. Brudpolska
6. Ödet
7. Vinden
8. Elden
9. Sorgen
10. Förtröstan
11. Längtan
12. Allt är bundet i ringar
13. Himmelspolska