Vår dirigent – Mats Hallberg

Mats Hallberg dirigerar Allmänna Sången Visby sedan 1995.

Mats är jämte, född 1958 i landskapets skidmetropol Åsarna som fostrat uthålliga storheter som Tomas Wassberg och Torgny Mogren. Mats trivs i skidspåret själv, men eftersom snö är ett undantagstillstånd på Gotland lägger han numera sin energi på körsång.

Första körledarerfarenheten gjorde han för snart 30 år sedan som ledare för HSB-kören i Östersund. Då vaknade insikten att kördirigering kräver kunskap, och Mats har sedan dess gått ett antal sommarkurser för gräddan av svenska dirigenter, som Göte Widlund, Håkan Sund, Lisbeth Fransson, Lennart Spångberg Anders Eby, Per Borin och nestorn bland dem alla, Eric Ericson.

1986 till 1988 studerade Mats vid musiklinjen vid Geijerskolan i Värmland för bland andra Albert Sjögren. Därefter har han läst 60 poäng musikvetenskap och tagit examen som körpedagog vid Stockholms musikpedagogiska institut, SMI.

1992 kom Mats Hallberg till Gotland och började som lärare på musiklinjen vid Gotlands folkhögskola. 2 år senare tog han över som ansvarig för hela musikutbildningen och året därpå började han som Allmänna Sångens körledare.
Mats undervisar i kör, ensembleledning och musikteori/gehör. Han har lett flera sommarkurser i dirigering och körsång vid Folkan och missionerat för utbildning inom körsång också som tidigare förbundsdirigent i Gotlands körförbund.

Mats startade år 2000 en unik dirigentkurs och år 2001 också en koristkurs inom förbundet. 1997-99 ledde han kören Capella Gotlandica, bland annat i ett samarbete med Eric Ericson.

Mats Hallberg har tillsammans med journalisten/författaren Eva Sjöstrand och folkmusikern/kompositören Jan Ekedahl skapat två unika folkmusikdramer:

  • 1997 Volund
  • 2005 Utlottningen

Bägge verken är skrivna för kör, solister och folkmusikgrupp.

Dirigentlängd för Wisby Allmänna Sångförening

Dirigentlängd förWisby Allmänna Sångförening

Mats Hallberg 1995-
Peter van Tour 1994-1995
Gunnel J. Mauritzon 1993
Gertrud Jacobsson 1992
Tore Duvner 1985 (Vikarie)
Lena Björk-Franzén 1979-1991
Eva-Lis Hammarström 1977-1978
Lars-Erik Gottlander 1970-1976
Nils Göran Bergqvist 1968-1969
Friedrich Mehler 1965-1967
Simeon Jakobsson 1962-1964
Robert Sjölin 1961
Vakant 1960
Åke Dohlin 1957-1959
Simeon Jakobson 1953-1956
Friedrich Mehler 1924-1952
E. Mohlin 1920-1921
K. Gunnar Lundén 1915-1920
Ernst Korsell 1899-1914
Carl Lamböre 1893-1895
Otto Enderberg 1886
Rudolf Kolmodin 1883
Gustaf Boberg 1882
Carl Wilhelm Söhrling 1874-1881
C.A. Weström 1872-1873
Carl Wilhelm Söhrling 1848-1871
Carl Johan Oscar Laurin 1844-1847