Om Allmänna Sången Visby

Kören är en ideell förening och tillika en av Sveriges äldsta profana körer.

2024 års styrelse utsedda av årsmötet i februari:

Ordförande: Johan Carlström
Vice ordförande:
Sekreterare: Gunilla Othberg
Kassör: Karin Olli-Nilsson
Ledamöter: Erik Hult, Tina Westberg, Josefin Schönbeck, Alma Dahlström

Allmänna Sången Visby repeterar varje måndag kväll, kl. 18:30-21:00 i Visby.

Är du intresserad av att komma med vid nästa antagning, så skicka ett mejl till körledare Mats Hallberg. Välkommen!

Om kören
Wisby Allmänna Sångförening grundades 1844 av Carl Laurin. Sedan dess har kören haft många körledare.

1995 tog körpedagog Mats Hallberg, till vardags ledare för musiklinjen vid Folkhögskolan i Hemse, över dirigentskapet för Wisby Allmänna Sångförening. Sedan hans första år bjuder kören på julmusik i någon av Visbys ruiner vid första advent. De senaste åren har konserterna framförts i S:t Lars ruin.

1996-97 skrev körsångaren Eva Sjöstrand tillsammans med dirigenten Mats Hallberg och gitarristen Jan Ekedahl folkmusikdramat Volund som blivit en exempellös succé för Allmänna Sången. Volundverket uruppfördes i S:t Klemens ruin i Visby av kören och gruppen Gunnfjauns kapell vid den nordisk-baltiska körfestivalen 1997.

Volunddramat har sedan uppförts av kören vid ett trettiotal tillfällen, de flesta på Gotland men också utomlands i Norge och Tyskland. Sommaren 2000 var Allmänna sången med Volund utsedda att representera Riksförbundet Svensk Körsång vid den nordisk-baltiska körfestivalen i Skien i Norge. Volund lever numer sitt eget liv och har framförts på många, många håll i landet sedan Wessmans musikförlag gav ut nothäftet 1998. Körer i Lindesberg, Göteborg, Malmö och Umeå har gjort egna uppsättningar inspirerade av noterna och cdn. Volund-cd:n gavs ut på Sjelvar Records och är skivbolagets största succé hittills. Den har spritts och fått goda recensioner över hela världen! Senast gjorde vi Volund 2013 (bl a under Medeltidsveckan och i Berlin) och 2014 (i Kultudralen St Nicolai).

Läs mer om körens egna produktioner