1990-talet

Konserter 1990-talet

1990 – Besök från Ösel 11-15 juni – Kören Lyra

1991 – ”Visor seglar förutan vind”

1992 – ”Mölle stadshotell” och ”När vi lider mot jul”

1993 – Gunnel J Mauritzon som körledare

1994 – Allmänna Sången fyller 150 år!!

1995 – Mats Hallberg tar över rodret

1996 – ”Christmas Carols med glögg” – nu en tradition?

1997 – Volund och Nordisk-baltisk körfestival

1998 – Skivinspelning och Hansedagarna i Visby

1999 – ”Ryss’ n kummar”

Wisby Allmänna Sångförenings logotyp under 1990-talet