Gullin 2010

Gullin i vårljus maj 2010

Allt under himmelens fäste – Folkvisa från Gotland, Arr: Gunnar Eriksson

Bossa på Tå(B) – Musik: Lars Gullin, Text: Höga visan, Arr: Gunnar Eriksson/Stefan Forsen

Rötter och vingar (The days of man) – Musik: Lars Gullin, Text: Eva Sjöstrand, Arr: Gunnar Eriksson

Bara den som drömmer (Late date) – Musik: Lars Gullin, Text: Eva Sjöstrand, Arr: Mats Hallberg

Jag såg (I´ve seen) – Musik: Lars Gullin, Text: Predikaren, Arr: Gunnar Eriksson

Till minne – Nils Lindberg

Nattviol (Holy grail) – Musik: Lars Gullin, Text: Ylva Eggehorn, Arr: Mats Hallberg

Dyningar (Swell) – Musik: Lars Gullin, Text: Höga visan, Arr: Gunnar Eriksson

Merlin – fjäril (Merlin) – Musik: Lars Gullin, Text: Eva Sjöstrand, Arr: Mats Hallberg

En dag skall alla dö (Be careful) – Text: Eva Sjöstrand, Arr: Gunnar Eriksson

Vart tar evigheten slut (Dannys dream) – Musik: Lars Gullin, Text: Eva Sjöstrand, Arr: Mats Hallberg