Om Allmänna Sången Visby

Kören är en ideell förening och tillika en av Sveriges äldsta profana körer.

Allmänna Sången Visby förgyllar ett bröllop i St Lars ruin i Visby.

2018 års styrelse utsedda av årsmötet i februari:

Ordförande: Karin Peterson
Vice ordförande: Karin Leoson
Sekreterare: Johan Carlström
Kassör: Gunilla Bryntesson
Ledamöter: Grym Sara Sjöstrand, vakant, vakant

Allmänna Sången Visby repeterar varje måndag kväll, kl. 19:00-21:30

2017 håller vi till i Solbergaskolans aula

Är du intresserad av att komma med vid nästa antagning, så skicka ett mejl till körledare Mats Hallberg. Välkommen!

Om kören

Wisby Allmänna Sångförening grundades 1844 av Carl Laurin. Sedan dess har kören haft många körledare.

1995 tog körpedagog Mats Hallberg, till vardags ledare för musiklinjen vid Folkhögskolan i Hemse, över dirigentskapet för Wisby Allmänna Sångförening. Sedan hans första år bjuder kören carols i Helge Ands ruin i Visby vid första advent.

1996-97 skrev körsångaren Eva Sjöstrand tillsammans med dirigenten Mats Hallberg och gitarristen Jan Ekedahl folkmusikdramat Volund som blivit en exempellös succé för Allmänna Sången. Volundverket uruppfördes i S:t Klemens ruin i Visby av kören och gruppen Gunnfjauns kapell vid den nordisk-baltiska körfestivalen 1997.

Volunddramat har sedan uppförts av kören vid ett trettiotal tillfällen, de flesta på Gotland men också utomlands i Norge och Tyskland. Sommaren 2000 var Allmänna sången med Volund utsedda att representera Riksförbundet Svensk Körsång vid den nordisk-baltiska körfestivalen i Skien i Norge. Volund lever numer sitt eget liv och har framförts på många, många håll i landet sedan Wessmans musikförlag gav ut nothäftet 1998. Körer i Lindesberg, Göteborg, Malmö och Umeå har gjort egna uppsättningar inspirerade av noterna och cdn. Volund-cd:n gavs ut på Sjelvar Records och är skivbolagets största succé hittills. Den har spritts och fått goda recensioner över hela världen! Senast gjorde vi Volund 2013 (bl a under Medeltidsveckan och i Berlin) och 2014 (i Kultudralen St Nicolai).

Läs mer om körens egna produktioner