Utlottningen – programblad

Fotografier i programbladet är tagna av Stig Hammarstedt

Allt i tillvaron är bundet i ring
Om tiden är ett rum fyllt av ljus och energi,
fyllt av människor med samma sinnelag som vi
Kom låna av din värme, ge skuggorna gestalt
Minns att deras drömmar ligger bakom allt

Eva Sjöstrand, textförfattare, berättar:

Eva Sjöstrand

Allt är bundet i ringar, så börjar Gutasagan, gutarnas äldsta historia. Berättelsen har levt i långt över tusen år, om hur människorna en gång blev för många, jorden kunde inte föda dem alla. Alla gutars ting beslutade då att lotta ut var tredje, de fick ge sig av. Det skedde inte utan strid. De utlottade förskansade sig men drevs slutligen iväg av forna fränder.

Finns det sanning i sagan? Ingen vet. Ingen kan heller säga varför ängena på Gotland rymmer flera hundra övergivna husgrunder, ”kämpgravar” från järnåldern. Och hur kommer det sig att de gotländska spåren är så tydliga på lilla Runö i Rigabukten? Fram till andra världskriget bodde där en svenskkoloni med en egen dialekt, påminnande om gutamålet. I kyrkan på Runö pryds bänkarna av gårdarnas bomärken, likt de gotländska, ibland har gårdarna samma namn.

Det här kittlar min fantasi och har väckt dramat Utlottningen. Men avsikten är inte bara att berätta historia, utan också fundera kring vår tillvaro idag. Genom alla tider återkommer detta att människor väljs bort, drivs iväg, driver iväg andra. Varför upprepas detta gång på gång? Vad händer inom den som tvingas ge sig av? Inom den som får stanna?

Någon har sagt att tillvaron kretsar kring fyra stora frågor: döden, ensamheten, friheten och livets mening. Utlottningen ger inga svar men i bästa fall får dramat dig att fundera, särskilt över det sista. Och över Gutasagans inledande ord att ”allt i tillvaron är bundet i ring”.

Örjan Herlitz Musikdramat gavs av kören, 40 sångare, som i regi av Örjan Herlitz utgjorde både kör, skådespelare, kuliss och rekvisita.

 

 

Utöver kören Allmänna Sången medverkade musikerna:

Musikerna i Utlottningen
Marie Axelsson, fiol och solosång
Jan Ekedahl, gitarr
Robert Nyström, dragspel

Mats Hallberg
Körens dirigent: Mats Hallberg

I Allmänna Sången medverkar:

Sopraner: Maria Ahlborg, Maria Aronsson, Caroline Bernander, Meta Jacobsson, Gunilla Johanson, Christina Larsson, Märta Lindberg, Anna Lindskog, Ingegerd Loob, Ulrika Lundsten, Agneta Malmqvist, Kerstin Nyberg, Tina Westberg, Emmy Öhrström.

Altar: Eva Berglund, Ingela Björkqvist, Karin Ekling, Eva Flemming, Gunnel Fransson, Eva Göthberg, Cecilia Herdenstam, Kerstin Lundberg, Eva Sjöstrand, Sara Strindevall, Irene Uddin.

Tenorer: Bernhard Bernhardsson, Anders Birgersson, Lasse Dahné, Pelle Ekelöf, Björn Franzén, Mårten Nordlund, Bertil Widbom.

Basar: Kenneth Andersson, Inge Bolin, Rolf Enström, Sture Hallberg, Tore Klevebrant, Staffan Levin, Fabian Mebus.

Allmänna sången Visby framför Utlottningen på Länsteatern Gotland. Foto: Stig Hammarstedt

PRODUKTION 

Idé och Text: Eva Sjöstrand
Musik:
Jan Ekedahl
Körarrangemang: Mats Hallberg
Regi: Örjan Herlitz
Ljusdesign: Ulf Grönhagen
Kostym: Mari Ljungström
Sång: Marie Axelsson
Film: Kave Raufi
Produktion: Anders Bergman

SÅNGTITLAR

Allt är bundet i ringar
Må glädjen vara
Vara utan
Vinden
Brudpolska sång: Marie Axelsson
Ödet
Utlottningen
Elden
Sorgen solo: Marie Axelsson
Förtröstan solo: Marie Axelsson
Längtan