2016 – Basklang, Carmina Burana och alla goda ting

Vårterminen – Carmina Burana och Basklang
Den 16 januari fick vi möjlighet att delta på en workshop med sångpedagogen Mattias Danielsson som anordnats av Sveriges körförbund. Mycket fokus lades på hur man kan få till en större körklang och det hela var mycket uppskattat av koristerna och flera av övningarna hängde mer hela terminen.

Terminen bestod av två stora projekt som repeterades parallellt. Det första projektet var nyuppsättningen av Carl Orffs Carmina Burana (den första på Gotland sedan 1982) tillsammans med musiker från Östgötamusiken, GotlandsMusiken och Estrad Norr, körsångare från NS, Capela Gotlandica, Campus Gotlands kammarkör, Visby vokalensamble, Bruna Bönor och Gotlands Gosskör samt solister. Mats Hallberg var initiativtagare och det hela dirigerades av Bo Wannefors som kören samarbetet med flera gånger tidigare (Helt barockt 2011 och En dag på operan 2014). Konserten gavs den 16 april och då konserten blev slutsåld gavs en extrakonsert senare samma kväll som nästan sålde slut även den. Länsteaterns chef Thomas Sundström hade valt att iscensätta föreställningen med koppling till den stora flyktingströmmen över Medelhavet. Till den mäktiga inledningen O Fortuna visades bland annat projektioner på överfulla flyktingbåtar på storbildsskärm och barnkorister iförda flytvästar gjorde entré genom publiken. Det upplevdes mycket starkt av både publik och korister där gränserna mellan ”vi” och ”dom” suddades ut. Konserter repeterades och gavs även i Linköping och Oviken med hjälp av lokala körer även där.

Vårens andra konsertprojekt var ett samarbete med den begåvade basisten Josef Karnebäck och gick under namnet Basklang. Mats Hallberg hade valt och arrangerat sånger som passade att ackompanjeras av kontrabas, t ex Bachs Air och Klang från Utanmyra där körens Eva Sjöstrand hade skrivit en ny text. Kören och Josef framförde även två verk som Josef skrivit och arrangerat för kör, Come take my hand och Dreams. Konserter gavs i Teatergalleriet i Stenkyrka den 4 juni, Sanda bygdegård den 5 juni och Vårdklockans kyrka i Visby den 8 juni. Eva Sjöstrand, som kom med idén till samarbetet, presenterade även konserterna. Christian Hoy och Elisabet Fackel sjöng solistpartierna. Projektet finansierades bl a med bidrag från De Badande Wännerna och Region Gotland.

Höstterminen – Alla goda ting och årets kör
Liksom föregående år inleddes terminen med att delta på invigningen av Gotland art week. Kören, som gick under namnet Art-week-kören framförde Visa i vinden av Elisabeth Hermodsson i arrangemang av Gunnar Eriksson samt Andetag ur Volund med text av Eva Sjöstrand och musik av Jan Ekedahl samt arrangerad för kör av Mats Hallberg. Den senare framfördes tillsammans med Gotlands blåsarkvintett från Gotlandsmusiken i arrangemang för kör och blåsarkvintett av Mats Hallberg. Elisabet Fackel sjöng solo på båda sångerna. Vi var också först ut i konstveckans Art Bar med konstprojektet att prova på körsång. Det skedde på Visby Börs och deltagarna sjöng bl a Vem kan segla förutan vind.

Den 12 november firades Gotlands körförbunds 90-årsjubileum med stor konsert på Wisby strand och med deltagare från många av Gotlands körer. Det gick att anmäla sig till olika körer och Allmänna Sången Visby utgjorde stommen i den profana kören som framförde Trilå, Livets morgon ur Volundsamt Fångarnas kör av Giuseppe Verdi. Samtliga korister framförde även Lets Grove/September av Earth, Wind and Fire och Seasons of love av Jonathan Larson tillsammans med vokalgruppen Vocal Six.

Under jubileumskonserten delades priset för årets kör ut och vi utsågs till årets profana kör 2016. Motiveringen löd:

Allmänna sången är en tung traditionsbärare i det gotländska körlivet. Trots sin höga ålder lyckas kören kombinera det traditionella med nytänkande och kreativa idéer. Körens ledare har sedan 1995 varit Mats Hallberg. I samarbete med körens styrelse har han producerat ett antal konserter där kören har visat på stor bredd i repertoarval och också vågat prova nya musikaliska samarbeten.

Mats Hallberg förmåga att arrangera välklingande körarrangemang har varit en stor tillgång både för Allmänna Sågen och det gotländska körlandskapet i övrigt. En ständig vilja att förmedla och beröra sin publik, både med sång och sceniska framställande, är kännetecken för Allmänna Sången som gör de till ”Året profana kör” 2016.

Temat för årets adventskonserter var talet tre, därav namnet Alla goda ting. Vi framförde t ex tre carols (bl a Noel Nouvelet i arrangemang av Sofia Söderberg Eberhard), tre verk av Ola Gjeilo (bl a Unto us a child is born) och tre moderna julsånger (t ex Tänd ett ljus av Triad där tenorerna bjöd på solosång) och så vidare. Kören var välbalanserad med sex korister i varje stämma och kunde släppa noterna i god tid för att vara säkra på sångerna vid konserterna. Josefin Alfredsson och Karin Leoson hade satt ihop ett program tillsammans med Mats Hallberg där många ur kören hjälptes åt i mellanpratet, ett julspel och dans (!). Konserter gavs traditionsenligt i S:t Lars ruin, två gånger den 26 november, i Gothem kyrka den 1 december samt i Vårdklockans kyrka i Visby den 3 december. Den sista konserten var utsåld till sista plats med en kör på tårna.