Estland 2011

Två konserter i Estland i september 2011

Trilå – Trad from Bohuslän, Sweden. Arr: Ale Möller

Livets morgon (The Morning of Life) – Volund C: Jan Ekedahl, A: Eva Sjöstrand, Arr: Mats Hallberg.

Kärlekens tid (Time of Love) – C: Benny Andersson, A:Ylva Eggehorn, Arr: Benny Andersson/Göran Arnberg.

Himmelspolska (Polska near Heaven) – C: Jan Ekedahl, A:Eva Sjöstrand, Arr: Mats Hallberg.

I furuskogen (In the Pine Forest) – C: Wilhelm Peterson-Berger, A: Helena Nyblom.

Vessleblomme (Little Flower) – C: W. Peterson-Berger, A: Björnstjerne Björnsson.

Jungfrun går i ringen (The Maiden in the Circle) – Trad from Sweden, Arr: Hugo Alfven.

Må glädjen vara (May my Joy remain) – Utlottningen, C: Jan Ekedahl, A: Eva Sjöstrand, Arr: Mats Hallberg.

Så skimrande var aldrig havet (The Sea was Never so Glimmering) – Evert Taube, Arr: Anders Edenroth.

Glaspolskan (Polska of Glass) – Ale Möller

Förtröstan (Confidence) – Utlottningen, C: Jan Ekedahl, A: Eva Sjöstrand, Arr: Mats Hallberg.

Is (Ice) – Volund, C: Jan Ekedahl, A: Eva Sjöstrand, Arr: Mats Hallberg.

Var inte rädd för mörkret (Be not Afraid of the Dark) – C: Karin Rehnqvist, A: Erik Blomberg.

Natt över jorden (Night over Earth) – C: Karin Rehnqvist, A: Erik Blomberg.

Nu reiser jeg (I am Leaving) – Trad from Norway, Arr: Marie Axelsson/Mats Hallberg.

Ned i väster (Down in the West) – Trad from Norway, Arr: Grete Pedersen/Mats Hallberg.