Akäbädabrä

Akäbädabrä

Fyra gotländska folkvisor för blandad kör a cappella i arrangemang av Peter van Tour

Till Wisby Allmänna Sångförenings 150-årsjubileum – 1994

I – Sma sorkarna
Sma sorkarna di sta bäi durarnä
u säir pa jomfräuarnä
Di vill så mikä gännä dansä.
Vi ni dansä, sma sorkar unggä,
ska jomfräun sjunggä: farallalla!

II – Skomakarevisa
Skomakaren är en mäktiger man,
helä soknar så bihöver di han,
u kluckan u prästen;
ja verenda en förresten,
ska ha sko av nöjaste fason.
Suliaj, suliaj, haj-saj!

III – Va råkar då väll di
Va råkar då väll di,
um ja läitä säupar?
För inggä kridditourar bitalar däu fö mi.
Hå hå, nånnå, va råkar dä väll di,
um jag läitä säupar,
För ingga kridditourar bitalar däu fö mi.

IV – Akabädabrä
Dä stou a päikå pa Hundätorg.
Ha haddn’ n gauk äutäi sin korg
äutav di älva sjau hundrädä,
såt dei dundrädä.
Fräitä ti flammu, di stäurä madammu.
Lustut at vitä, nå skatt däu ritä,
håken u påken.
Gullbrangdeirädä, väl franseiträdä,
hänggar u dänggar, bräidar u vränggar
u kännar pa.